Certificatiemerk ISO 9001_72
Cetradex VCA72
LogoEIB-New
1.000.000 gepresteerde uren zonder ongeval!

Het managementteam van EIB kan u met trots melden dat er door hun medewerkers 1.000.000
ongevallenvrije uren werden gepresteerd.
In 2017 zijn we gestart met de MOT campagne, op deze manier motiveren we onze medewerkers om
alle dagen VEILIG te werken.
Begin 2021 werd gestart met een aanvullende BOSS poster campagne ( Bewust Omgaan met Safety =
Succes).
Het doel van de MOT meldingen is, onze medewerkers alle dagen bewust te laten omgaan met
veiligheid. Hierdoor wordt het veiligheidsbesef vergroot en kan de veiligheidsdienst van de EIB groep
gerichte acties, instructies en toolboxmeetings klaarmaken voor de medewerkers.
Sinds de opstart van de BOSS campagne werden al meer dan 350 kwalitatieve meldingen
binnengebracht.
Als beloning hiervoor ontvangen onze medewerkers een mooi geschenk. Het zijn tenslotte zij die elke
dag blootgesteld worden aan de gekende en ongekende risico’s en ervoor gezorgd hebben dat ze veilig
thuis komen.

 

Bedankt voor deze topprestatie!

 

Het management team

 

Frank — Caroline — Michael — Dirk — Ivan — Ad — Stefan